Bakanlık villalara ‘olur’ verdi: Rant için imar değişikliği

Bölgenin imara açılmasını istemeyen 30’a yakın STK, belediye ve yurttaş imar planı değişikliğinin iptali için ise 13 Ekim 2023’te başvuruda bulundu.

DEĞİŞİKLİĞİN İPTALİ İSTENDİ

İmar planı değişikliğinin yasal olmadığı belirtilen dilekçede “Plan kamu yararı içermediği gibi yatırımcı açısından rant odaklıdır. İmar planı teklifinde tarla niteliğindeki taşınmazlar için BOTAŞ ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi planı yönlendiren kurum ve kuruluş görüşleri alınmadı. Yapılan plan değişikliklerinin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu ve parsel bazında onaylanan imar planlarıyla bütünde onaylanmış planların dengesinin bozulacağı açıktır. Yapılan plan kamu yararı içermediğinden Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ‘Planlar, kamu yararına yapılır’ şeklindeki hükmüne aykırılık teşkil ediyor” denilenerek değişikliğin iptali istendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx