Uzmandan tedbir uyarısı: Karaciğer yağlanmasına dikkat!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, karaciğer hücrelerinde çok ölçüde yağ depolanması sonucu ortaya çıkan karaciğer yağlanmasının, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de epeyce sık görüldüğünü söz etti. Karaciğer yağlanmasının tedbir alınmadığı durumlarda daha büyük rahatsızlıklara da yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Coşkun, “Alkol dışında obezite, yüksek kolesterol seviyeleri, şeker hastalığı ve hareketsiz hayat üzere birçok faktöre bağlı gelişebilen karaciğer yağlanması, şayet tedbir alınmaz ise maalesef vakit içinde siroz ve karaciğer kanserine kadar ilerleyen makus sonuçlar ortaya çıkarabilir” açıklamasında bulundu.

“KANSERE KADAR İLERLEYEBİLİR”

Karaciğer yağlanmasının tedbir alınmaz ise kansere kadar ilerlediğine dair çalışmalar da olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Coşkun şunları kaydetti:

“Noato Fujiwara ve arkadaşları tarafından Texas üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmada, karaciğer yağlanması olan şahıslarda geliştirilen kan testi ile karaciğer kanseri riskinin evvelden saptanabileceği sav edildi. Birkaç hafta evvel Science Translational Medicine mecmuasında yayınlanan çalışmada, alkol dışı sebeplerle karaciğer yağlanması gelişen 409 hastada 133 farklı genin durumlarını incelediler ve bu sonuçlara nazaran hastaları yüksek riskli ve düşük riskli olarak sınıflandırdılar. Yüksek riskli olan kümede karaciğer kanserini bariz olarak daha fazla bulundu. Pratik kullanımı açısından bu gen proteinlerini kanda ölçmeyi başaran araştırmacılar, 15 yıllık takip sonunda yüksek riskli kümede yüzde 37,6 karaciğer kanseri hadisesi olduğunu saptar iken düşük riskli kümede hiç karaciğer kanseri hadisesi görmediler.”

“OLUMSUZ SONUÇLAR SİNSİ BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKABİLMEKTE”

Karaciğer yağlanmasının günümüzün değerli sıhhat sorunlarından birisi olduğunun altını çizen Coşkun, “Başlangıçta belirti vermediği için gerek hastalar gerekse birtakım tabipler tarafından izafî olarak göz gerisi edilebilen bir sıhhat sorunu. Ancak karaciğer sirozu ve karaciğer kanserine kadar varabilen olumsuz sonuçlar sinsi bir halde ortaya çıkabilmekte. Bu çalışmada kolay kan testi ile elde edilen sonuçlar daha büyük çalışmalar ile teyit edilebilirse, bu test pratik kullanımımıza girip, riskli hastaların evvelce tespitini sağlayabilir. Bu biçimde saptanan riskli hastalar hem ultrason üzere görüntüleme formülleri ile yakından takip edilebileceği üzere hem de tedaviye yönelik teşebbüsler daha erken devreye sokulabilir” diye konuştu.