Azınlık vakıfları seçim yönetmeliği değişti

Buna göre, azınlık vakıflarının yönetim kurulu seçimleri için oluşturulacak seçmen listelerinde vakfın bulunduğu seçim bölgesinde yaşayan ve seçmenlik şartlarını taşıyan tüm cemaat mensupları yer alacak. İstanbul’da 15’ten az vakfı olan toplumlara il genelinde seçim yapma imkanı getirildi.

Eleştiri geldi

Ocak 2013’te iptal edilen azınlık vakıflarının yönetim kurulu seçimlerini düzenleyen yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde Haziran 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak 9 yıllık bekleyişin ardından yürürlüğe konulan yönetmeliğe farklı azınlık çevrelerinden çeşitli eleştiriler geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü bunun üzerine yayımı üzerinden 3 ay geçmişken, yönetmelikte kısmi bir değişikliğe gitti.

Seçim çevresi tüm il

Yönetmeliğin eski halinde seçim çevresinin cemaat vakfının bulunduğu il olduğu belirtilip, İstanbul ilinde milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim çevrelerinin esas alınması öngörülüyordu. Yapılan değişiklik ile İstanbul ili içinde aynı cemaat mensuplarından oluşan vakıf sayısının 15’ten az olması halinde o cemaat için seçim çevresi tüm il olarak kabul edilecek. Daha önce seçimde “vakıfta kayıtlı seçmen listeleri” baz alınırken artık vakfın bulunduğu seçim çevresinde seçmenlik şartlarını taşıyan tüm cemaat mensupları tespit edilerek seçmen listesi oluşturulacak.