AB göç politikasına kolaylıklar getiriyor

AB, hazırladığı yeni teklifle vasıflı işgücü açığını kapatmanın yanı sıra Avrupa’ya akan düzensiz göçü engelleyerek yasal göçü teşvik etmeyi, bu akıştan faydalanarak kendi ekonomisini geliştirmeyi, AB üyesi olmayan ülkelerle ilişkileri sağlamlaştırmayı ve göç yönetimini uzun vadede geliştirmeyi hedefliyor.

Hazırlanan teklif, Rusya’nın işgali ardından Ukrayna’dan Avrupa’ya gelen 5 milyondan fazla Ukraynalının AB iş gücü piyasasına entegre edilmesini kolaylaştırmayı da amaçlıyor.

AB’nin verilerine göre, her yıl 3 milyona yakın kişi yasal yolları kullanarak AB ülkelerine geliyor. Buna karşılık 150 bin ila 200 bin kişi düzensiz göçle AB sınırlarına giriyor.

Oturum izni almak kolaylaşıyor

Teklife göre, AB’nin oturma ve çalışma izinlerini içeren “Tek İzin Yönetmeliği ve Uzun Süreli Oturum Yönetmeliği” güncellenecek ve tek izin başvuruları hem çalışanlar hem de işverenler için kolaylaştırılacak. Başvurular AB ülkelerinden ve AB üyesi olmayan ülkelerden yapılabilecek. İşçiler, işler arasında geçişleri daha rahat yapabilecek.

Uzun süreli oturum izinleri için de kabul koşulları kolaylaştırılacak. Uzun süreli oturum başvurusu için daha önce tek bir AB ülkesinde geçirilen süre dikkate alınırken bundan sonra diğer AB ülkelerinde kalınan süre de göz önünde tutulacak.

Uzun süreli oturum verilen kişilerin aileleriyle bir araya gelmeleri ve AB içinde başka ülkelere taşınabilmeleri kolaylaştırılacak.

Üçüncü dünya ülkeleriyle “yetenek ortaklığı”

AB ayrıca üçüncü dünya ülkeleriyle “yetenek ortaklığı” yapacak. Bu ortaklıklar AB ülkelerinin ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı belirlenecek.

Bu kapsamda ilk olarak Fas, Tunus ve Mısır ile iş birlikleri başlayacak. Bu ülkelerle yıl sonuna kadar başlatılması planlanan ortaklıklarla düzensiz göçün de azaltılması amaçlanıyor.

Fas, Tunus ve Mısır dışında bazı Asya ve Afrika ülkeleriyle de paralel şekilde “yetenek ortaklığı” programlarının oluşturulması tasarlanıyor.